Aseko – Vinterstängning

En kort guide om att stänga ner ASIN NET, HOME och SALT inför vintern.

ASIN Aqua NET

ASIN Aqua NET

Vinterstängning•Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna ur kloret/syranoch doppa gärna ner änden på slangen i en spann med rent kranvatten.Använd funktionen ”TestDosing” för att tvångsmata vattnet genomkemikalieslangarna, pumphusen och backventilen. Avsluta gärna med attsuga luft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.

•Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunnamontera bort sensorerna:

•Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt ochfrostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).

•Gör rent förfiltret en sista gång.

•Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten idenmån det går.

•Om möjligt koppla bort pumphusen samt mätvattenslangarna och ta ner helamaskinen och förvara den inomhus.

ASIN Aqua HOME vs

ASIN Aqua HOME vs

Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna ur kloret/syranoch doppa gärna ner änden på slangen i en spann med rent kranvatten.Använd funktionen ”Relaytest” för att tvångsmata vattnet genomkemikalieslangarna, pumphusen och backventilen. Avsluta gärna med attsuga luft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.

•Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunnamontera bort sensorerna:

•Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt ochfrostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).

•Gör rent förfiltret en sista gång.

•Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten idenmån det går.

•Om möjligt håll det torrt och frostfritt i teknikrummet.

ASIN Aqua SALT vs

ASIN Aqua SALT vs

Innan flödet i systemet stängs av; dra upp kemikalieslangarna uralgmedlet/syran och doppa gärna ner änden på slangen i en spann med rentkranvatten. Använd funktionen ”Relaytest” för att tvångsmata vattnet genomkemikalieslangarna, pumphusen och backventilen. Avsluta gärna med att sugaluft genom slangarna så de inte är fyllda med vatten under vintern.

•Stäng av mätvattenflödet via de två blå kranarna för att sedan kunna monterabort sensorerna:

•Redox-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•pH-sensorn sköljes i rent kranvatten. Förvara sedan sensorn i ett förvaringsrör (art.nr 415418) fyllt medförvarningsvätska (art.nr 415415). Förvaras mörkt och frostfritt.

•CLF-sensorn plockas isär (sensor från membranröret) och sköljes rent under kranvatten. Förvaras torrt ochfrostfritt (ny elektrolyt tillsätts sedan vid igångsättningen).

•Gör rent förfiltret en sista gång.

•Se till att mätvattenslangarna och sensorhållarna också töms på vatten i denmån det går.

•Se över ifall saltcellen behöver sköljas rent.

•Om möjligt håll det torrt och frostfritt i teknikrummet.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete