Balanserat vatten

Poolvattnets balans bestäms utifrån en samtidig mätning av temperatur, pH-värde, kalciumhårdhet och total alkalinitet.

Beräkning av vattnets balans ger en uppfattning om poolvattnet är aggressivt eller kalkutfällande.

Indexvärde högre än +0,5 ger:

  • kalkutfällande vatten.
  • grumligt vatten och kalkbeläggningar på poolens väggar, rörledningar etc.

Indexvärde lägre än -0,5 ger:

  • aggressivt vatten.
  • irritation på ögon och slemhinnor samt angriper poolens maskinella utrustning.

Beräkning av indexvärdet sker med formeln:
Indexvärde = pH+TF+KF+AF-12,1

pH
TF
KF
AF
12,1
pH
Temperaturfaktor
Kalciumhårdhetsfaktor
Total alkalinitetsfaktor
Konstant

Se nedanstående tabell för faktor till respektive parameter i formeln.

Temperatur CTFKalciumhårdhet uttryckt som mg/l CaCO3KFTotal alkalinitet uttryckt som mg/l CaCO3AF
20
22
24
25
26
27
28
30
32
34
41
0,52
0,56
0,06
0,62
0,64
0,66
0,68
0,72
0,76
0,08
0,09
25
50
100
120
140
150
170
200
250
300
400
1,00
1,30
1,60
1,68
1,76
1,80
1,84
1,90
2,00
2,10
2,20
25
50
70
80
90
100
120
150
200
300
400
1,40
1,70
1,86
1,92
1,96
2,00
2,08
2,20
2,30
2,50
2,60

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete