Hur får man upp ph värdet i poolen

Om du har en pool med lågt pH-värde kan det påverka både poolvattnets kvalitet och din egen hälsa. Ett pH-värde som är för lågt kan göra att poolvattnet blir surt, vilket kan leda till irritation i ögonen och huden. Dessutom kan ett lågt pH-värde göra att poolvattnet blir mer korrosivt och kan skada poolens komponenter, såsom pumpar och rör.

Det finns flera saker du kan göra för att höja pH-värdet i poolen. Här är några förslag:

  1. Använd en pH-höjare: En pH-höjare är ett kemiskt medel som du tillsätter poolvattnet för att höja pH-värdet. Det finns olika sorter av pH-höjare, så se till att välja en som är lämplig för din pool. Följ anvisningarna på förpackningen noga när du använder pH-höjaren.
  2. Lägg till bikarbonat: Bikarbonat är ett naturligt medel som du kan använda för att höja pH-värdet i poolen. Tillsätt bikarbonat i poolvattnet en liten mängd åt gången tills du når det önskade pH-värdet.
  3. Lägg till kalk: Kalk är ett annat naturligt medel som du kan använda för att höja pH-värdet i poolen. Tillsätt kalk i poolvattnet en liten mängd åt gången tills du når det önskade pH-värdet.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns en gräns för hur mycket pH-värdet kan höjas. Om pH-värdet i poolen är för högt kan det också påverka poolvattnets kvalitet och hälsa negativt. Se till att mäta pH-värdet regelbundet och hålla det inom det rekommenderade intervallet (vanligtvis mellan 7,2 och 7,8).

Det är också viktigt att använda kemiska medel såsom pH- höjare med försiktighet och följa anvisningarna på förpackningen noga. Överdosering av kemiska medel kan leda till skadliga koncentrationer i poolvattnet och orsaka hälsoproblem.

Det är också viktigt att tänka på att pH-värdet i poolen kan påverkas av andra faktorer, såsom vattnets temperatur, poolens reningsteknik och mängden klor i vattnet. Se till att hålla alla dessa faktorer i åtanke när du försöker höja pH-värdet i poolen.

Slutligen är det viktigt att notera att det är bäst att låta en professionell hjälpa dig att hantera pH-värdet i poolen, särskilt om du inte har mycket erfarenhet av att sköta en pool. En professionell kan hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för att höja pH-värdet i poolen på ett säkert och effektivt sätt.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete