Kalciumhårdhet

Kalciumhårdheten (KH) är ett mått på mängden kalk som är upplöst i vattnet.

KH-värde lägre än 100 ppm (mg/l) benämns mjukt vatten och drar till sig kalk från betong och kakelfogar i t.ex. betongpooler. KH-värde högre än 300 ppm (mg/l) benämns hårt vatten och ger kalkutfällning.

Lågt eller högt KH-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • Lågt värde ger söndervittrad betong
  • Lågt värde ger söndervittrade kakelfogar
  • Högt värde ger kalkbeläggningar på poolens väggar

Höjning av kalciumhårdheten görs med kalciumklorid.

Sänkning av kalciumhårdheten görs genom spädning med nytt vatten från det kommunala nätet. Dela upp spädningen i flera omgångar med 4 timmars mellanrum. Testa vattnet igen och repetera processen tills rätt nivå är uppnådd.

Riktvärden kalciumhårdhet

Min (mg/l):100 ppm
Max mg/l):300 ppm
Testas:1 ggr månad

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete