När ska man byta vatten i spabadet?

Vattnet som hälls i badtunnan innehåller lösta salter och mineraler. Därför har vattnet en viss ledningsförmåga redan från början – mätt i mS ( milli Siemens ). När kemikalier tillsätts vattnet ökar konduktiviteten. Om inte färskvatten regelbundet tillförs badtunnan kommer mängden lösta ämnen i vattnet med tiden att bli så stor att vattnet blir övermättat och de tillsatta kemikalierna inte längre fungerar.

Vattnets konduktivitet jämförs ofta med TDS ( total dissolved solids).), vilket är ett mått på den totala mängden hårdhetssalter och andra ämnen som finns lösta i vattnet. Det normala området för konduktivitet är mellan 1,8–2,2 mS/cm. Om nivån ligger över dessa värden är det dags att byta vattnet i spabadet. Kom ihåg att rengöra det dolda rörsystemet innan du byter vatten.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Uppstart av spabad – Spacare

Följ dessa instruktioner för korrekt uppstart så att spabadet är lättskött – se även videon längre ner på sidan.Vattnet som fylls i