Pool & regn

Efter stora mängder nederbörd kommer alkaliniteten i poolen vanligtvis att sänkas. Det beror på att regnvatten inte innehåller några alkaliska salter, vilket gör att mätningar av badvattnets alkalinitet blir lägre.

Om alkaliniteten inte justeras till den rekommenderade nivån kommer man att uppleva att pH-värdet i poolvattnet blir svårt att stabilisera och istället flyger upp och ner. Så när det är problem med pH, börja med att mäta alkaliniteten!

Alkaliniteten mäts med teststickor eller mer exakt med en fotometer – helst en SmartTester .

Alkaliniteten måste vara mellan 80-120 mg/l.

För hög alkalinitet gör det svårt att ändra pH-värdet i vattnet. Vattnet kan bli grumligt/dimmigt och “bubbla”. Om alkaliniteten är >150 mg/l måste den sänkas enligt följande:

  1. Lös upp PH sänkare i en hink med rent vatten och lägg det till den djupaste änden av poolen med pumpen avstängd!.
  2. Vänta minst 4 timmar och starta cirkulationspumpen igen.

Efter att pumpen har gått i 4 timmar mäts alkaliniteten igen. Kom ihåg att det är stor osäkerhet på TA-mätningar (total alkalinitet)!

Upprepa behandlingen tills en alkalinitet mellan 80–120 mg/l uppmätts.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete