Rengöring och backspolning av filtersand

För att ditt sandfilter till din pool ska fungera optimalt är det viktigt att rengöra filtersanden regelbundet.

Efter ca 5-10 dagar, eller när manometern på filtrets pumpsida ökat ca 0,2 bar sedan föregående backspolning, backspolas filtret enligt följande:

Sandfilter - Poolfilter
Sandfilter
 1. Stanna pumpen.
 2. Stäng ventilerna på sug- och returledningarna.
 3. Öppna locket på pumpen och töm silkorgen.
 4. Sätt på locket.
 5. Öppna ventilen till avloppsuttaget.
 6. Vrid över handtaget till BACKSPOLNING.
 7. Öppna ventilerna till sug- och returledningarna.
 8. Starta pumpen. Filtret skall nu spolas ca 1-2 minuter, eller tills vattnet i siktglaset är klart.
  OBS! Elektrisk värmare skall vara frånslagen.
 9. Stanna pumpen
 10. Vrid handtaget till RENSPOLNING, starta pumpen och spola ca 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till FILTER, vilket är filtrets normala driftläge.
 11. Stäng ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen samt eventuell elektrisk värmare.

Positioner på backspolningsventilen
FILTER Normalt filterläge.
BACKSPOLNING Rengöring av filtersanden.
RENSPOLNING Stabilisering av filtersanden.
AVLOPP Läge vid bottensugning direkt till avlopp eller tömning av poolen.
STÄNGD Stängd.
CIRKULATION Pumpning av vatten direkt till pool (ej filtrering).

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Uppstart av spabad – Spacare

Följ dessa instruktioner för korrekt uppstart så att spabadet är lättskött – se även videon längre ner på sidan.Vattnet som fylls i