Total alkalinitet

Total alkalinitet utgör vattnets buffertförmåga att motstå pH-förändringar.

Total alkalinitet (TA) är ett mått på mängden alkaliska ämnen i vattnet. Total alkalinitet (TA) bör normalt hållas på ca 60 – 120 ppm.

Riktvärden total alkalinitet

Total alkalinitet

Min (mg/l):60 ppm
Max (mg/l):120 ppm
Testas:1 ggr månad

Lågt TA-värde gör vattnet aggressivt och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • Snabba pH-svängningar
  • Aggressivt poolvatten, för både människan och poolens komponeter
  • Röda ögon
  • Hudirritation

Total alkalinitet (TA) höjs med natriumbikarbonat. TA-värdet är en process som inte skall påskyndas. Tillsätt små mängder natrumbikarbonat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde har uppnåtts.

Högt TA-värde ger svårjusterat pH-värde och resultatet kan bli ett eller flera av följande:

  • pH-värdet svårjusterat
  • Grumligt vatten
  • Kalkutfällningar
  • Röda ögon
  • Hudirritation

Total alkalinitet (TA) sänks med natriumbisulfat (pH-minus). Att sänka TA är en lång process och kan ta upp till flera veckor. Tillsätt en mindre mängd natriumsulfat var fjärde dag tills rätt TA och pH-värde är uppnått.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete