Uppstart av spabad – Spacare

Följ dessa instruktioner för korrekt uppstart så att spabadet är lättskött – se även videon längre ner på sidan.
Vattnet som fylls i spabadet ska vara helt vanligt vatten från det kommunala vattenverket (dricksvatten).

KOM IHÅG! När vårdprodukter läggs till spabadet måste cirkulationspumpen (massagepumpen) vara igång, men luftintaget (luftskruvarna på toppen av spaet) måste vara stängt.

  1. Spabadet är fyllt till rekommenderad vattennivå (se spabadets bruksanvisning).
  2. Cirkulationspumpen (massagepumpen) startas och lufttillförseln (luftskruvarna på spabadets övre kant) stängs.
  3. Vattnet chockkloreras för att ta bort eventuella legionellabakterier genom att tillsätta 3 st. SpaCare SunWac 12 tabletter (gäller spa med 1000-1500 l vatten). Alternativt kan kunden även använda SpaCare MiniChlor (15 ml per 1000 l vatten).
  4. Tillsätt sedan 50 ml SpaCare No Scale (gäller spa med 1000-1500 liter vatten).
  5. Om vattnet är lite grumligt, tillsätt 10 ml SpaCare Bright & Clear (gäller spa med 1000-1500 l vatten).
  6. Mät alkaliniteten med teststickor eller en digital SmartTester – nivån bör ligga mellan 80-120 mg/l.
  7. Det är mycket viktigt att alkaliniteten justeras korrekt från början. Om alkaliniteten är för låg, höj den med SpaCare Alka Up , och om den är för hög, sänk den med SpaCare Alka Down . Använd ev sparkalkylatorn för information om hur mycket kunden måste lägga till.
  8. När alkaliniteten har justerats bör kunden vänta 3-4 timmar innan han går vidare till punkt 9. Om alkaliniteten ska sänkas med SpaCare Alka Down är det viktigt att pumpen stängs av innan tillsats.
  9. Nu mäts vattnets pH-värde och justeras till 7,0-7,4. Om pH-värdet är för högt måste SpaCare pH Down tillsättas och om pH-värdet är för lågt måste SpaCare pH Up tillsättas . Använd sparkalkylatorn och få info om hur mycket som behöver läggas till.
  10. Nu är vattnet balanserat, och valt desinfektionsmedel ska tillsättas – se separata instruktioner för antingen klorbaserat eller klorfritt desinfektionssystem.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete