Vanliga problem med pool

Pooler är ett underbart sätt att hålla sig sval och njuta av sommaren, men de kan också kräva mycket underhåll och kan ibland ge upphov till problem. Här är några av de vanligaste problemen som kan uppstå med en pool, och hur du kan lösa dem:

  1. Grön vatten: Det här är det mest typiska tecknet på att din pool har blivit infekterad med alger. Alger kan växa snabbt i varmt, fuktigt väder och kan ge vattnet en grönaktig ton. Lösningen är att använda en algicid för att döda algerna, och sedan skölja rent poolen grundligt. Var noga med att följa produktens anvisningar noga.
  2. Röda och bruna fläckar: Dessa fläckar är oftast tecken på järn- eller manganoxid, som kan bildas när vatten reagerar med metaller i rören eller poolen. Fläckarna kan vara svåra att bli av med, men du kan försöka skölja poolen grundligt och använda en poolvattenrenare som innehåller en järnkomplexbrytare.
  3. Lågt vatten: Om din pool har för lågt vatten kan det bero på en läcka, evaporation eller att vatten har tappats ut av någon annan anledning. Att hitta läckan kan vara svårt, men du kan försöka genomföra en läckagesökning genom att tillsätta en speciell lösning till poolen och sedan leta efter färgförändringar på poolens botten eller väggar. Evaporation kan du motverka genom att använda en pooltäckning, och om vatten har tappats ut av annat skäl kan du helt enkelt fylla på vatten till rätt nivå.
  4. Dåligt filter: Ett filter som inte fungerar optimalt kan orsaka att vatten blir grumligt och att det bildas alger och bakterier. Se till att rengöra och underhålla filtret regelbundet enligt produktens anvisningar, och byt ut det om det är nödvändigt.
  5. Fel pH-värde: Det är viktigt att hålla rätt pH-värde i poolen, eftersom för högt eller för lågt pH kan skapa problem. Om pH-värdet är för högt kan det orsaka irritation i ögonen och på huden, samtidigt som det

kan påverka poolens klor och göra det mindre effektivt. Om pH-värdet är för lågt kan det skapa korrosion på poolens rör och utrustning. Du kan mäta pH-värdet i poolen med en speciell pH-testare, och använda pH-justeringsmedel för att hålla värdet inom det rekommenderade intervallet (vanligtvis mellan 7,2 och 7,6).

  1. Dåligt klor: Klor är viktigt för att hålla poolen ren och fri från bakterier, men för mycket eller för lite klor kan också orsaka problem. För lite klor kan orsaka att alger och bakterier växer, medan för mycket klor kan ge irritation i ögonen och huden. Använd en klor-testare för att säkerställa att klorhalten är inom det rekommenderade intervallet, och använd klorjusteringsmedel för att hålla den på rätt nivå.

Genom att hålla ett öga på dessa vanliga problem och se till att du gör regelbundet underhåll och rengöring av poolen, kan du njuta av din pool sommaren igenom utan onödiga bekymmer.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete