Varför blir poolen hal? 9 Anledningar

En pool kan bli hal av många olika anledningar. Här är några vanliga orsaker till att poolen kan bli hal och vad du kan göra åt det:

  1. pH-värdet är för lågt Det är viktigt att hålla ett stabilt pH-värde i poolen, eftersom det påverkar hur vattenet reagerar med poolens komponenter och hur vattenet känns för huden. Ett lågt pH-värde kan göra att poolen blir hal och kan också orsaka irritation i ögonen och på huden. Du kan mäta pH-värdet med en pH-testare och använda pH-plus eller pH-minus för att justera det till det optimala intervallet på 7,2-7,8.
  2. Alkalinitetsnivån är för låg Alkaliniteten är en mätning av vattnets förmåga att motverka förändringar i pH-värdet. Om alkalinitetsnivån är för låg kan det göra att pH-värdet sjunker, vilket kan leda till hal pool. Du kan mäta alkalinitetsnivån med en testare och använda alkalinity-plus för att höja nivån till det optimala intervallet på 80-120 ppm (parts per million).
  3. Vattennivån är för låg Om vattennivån i poolen är för låg kan det göra att poolen blir hal. Detta kan bero på att vatten har försvunnit genom avdunstning eller att det har tappats ut av misstag. Se till att hålla vattennivån konstant genom att fylla på vatten regelbundet och se till att eventuella läckor åtgärdas.
  4. Fel mängd poolkemikalier Om du använder för lite eller för mycket poolkemikalier kan det påverka pH-värdet och alkalinitetsnivån och leda till att poolen blir hal. Se till att följa tillverkarens rekommendationer för att använda rätt mängd kemikalier och testa vattnet regelbundet för att se till att det håller rätt nivåer.
  5. Överdriven mängd avfall i poolen Om det samlas för mycket avfall i poolen, som blad, gräs och annat skräp, kan detta orsaka obalans i vattnet och leda till att poolen blir hal. Se till att sköta om poolen regelbundet genom att skrapa bort
  6. avfallet från poolbotten och poolväggarna och använda en poolfilter för att få bort smuts och orenheter. Du kan också använda en poolbottenborste för att hjälpa till att rensa bort avfall från poolbotten och förebygga att det samlas för mycket.
  7. För lite circulation Om vattnet i poolen inte cirkulerar tillräckligt kan det orsaka obalans i vattnet och leda till att poolen blir hal. Se till att poolpumpen är i bra skick och att den kör tillräckligt länge varje dag för att säkerställa att vattnet cirkulerar ordentligt. Du kan också använda en poolvärmare för att hjälpa till att cirkulera vattnet och förbättra värmeöverföringen.
  8. För lite sol Solens UV-strålar hjälper till att bryta ned organiskt material i poolen, vilket hjälper till att förhindra att poolen blir hal. Om poolen inte får tillräckligt med sol kan det orsaka obalans i vattnet och leda till att poolen blir hal. Se till att poolen får tillräckligt med sol under dagen för att hjälpa till att förhindra problem med hal pool.
  9. Att förebygga att poolen blir hal kräver regelbunden skötsel och uppmärksamhet på vattnets kemiska balans. Genom att mäta pH-värdet, alkalinitetsnivån och andra viktiga parametrar regelbundet och använda rätt mängd poolkemikalier, hålla vattennivån konstant och se till att poolen cirkulerar ordentligt, kan du hjälpa till att förhindra problem med hal pool och hålla den ren och fräsch.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete