Vart får man tömma poolvatten

Att tömma poolvatten kan vara nödvändigt av olika anledningar. Kanske har vattnet blivit förorenat, eller så behöver man göra reparationer på poolen och då är det lättare att göra det när vattnet är borta. Oavsett orsak är det viktigt att man tömmer poolvattnet på ett miljövänligt sätt, så att man inte skadar naturen eller människors hälsa.

Det finns flera olika sätt att tömma poolvatten på, och vilket som är mest lämpligt beror på poolens storlek, läge och andra faktorer. Här är några förslag på hur man kan göra:

 1. Använd en pump: En pump är ett bra verktyg för att tömma poolvatten snabbt och enkelt. Det finns olika typer av poolpumpar att välja mellan, både manuella och elektriska. Man kan ansluta pumpen till en slang och sedan pumpa ut vattnet till en trädgård eller annan plats där det inte kan skada något.
 2. Använd en sugslang: Om man inte har en pump eller om poolen är liten kan man använda en sugslang. Man fäster slangen i ena änden till poolen och i andra änden till en plats där vattnet kan rinna ut. Det här kan vara en trädgård eller en damm, till exempel.
 3. Töm poolvattnet i avloppet: Det finns vissa områden där det är tillåtet att tömma poolvatten i avloppet. Detta kan vara ett bra alternativ om man har en mindre pool och inte vill använda en pump eller sugslang. Det är dock viktigt att man kontrollerar med sin kommun eller annan myndighet innan man gör det, eftersom det kan finnas regler som säger att man inte får göra det.
 4. Töm poolvattnet i en vattentank: Om man har en vattentank kan man tömma poolvattnet dit. Detta kan vara en bra lösning om man vill spara vatten och använda det för att vattna trädgården, till exempel.
 5. Töm poolvattnet i havet: I vissa områden kan man tömma poolvattnet i havet, men det är viktigt att man först kontrollerar med myndigheterna om det är tillåtet. Det kan variera beroende på vattenkvaliteten och andra faktorer, så det är viktigt att man följer lokala regler och riktlinjer. Det kan också vara lämpligt att använda en poolrengöringsprodukt innan man tömmer vattnet i havet, för att förhindra att föroreningar släpps ut i vattnet. Oavsett hur man väljer att tömma poolvattnet är det viktigt att man är miljömedveten och försiktig. Se till att vattnet inte rinner ut på ställen där det kan skada natur och djur, och följ alltid lokala regler och riktlinjer. Genom att tänka på miljön kan man bidra till att bevara våra vattenresurser för framtiden.

Det finns några saker att tänka på när man tömmer poolvatten:

 1. Var noga med att inte tömma vattnet på ställen där det kan skada natur och djur, till exempel genom att förorena marken eller vattendrag.
 2. Se till att vattnet inte rinner ut på gator eller trottoarer, eftersom det kan orsaka fara för gångtrafikanter och fordon.
 3. Kontrollera med lokala myndigheter om det finns speciella regler eller riktlinjer för hur man får tömma poolvatten i ditt område.
 4. Använd en poolrengöringsprodukt innan du tömmer vattnet, för att förhindra att föroreningar släpps ut i naturen.
 5. Var noga med att stänga av alla pumpar och andra mekanismer i poolen innan du börjar tömma vattnet.
 6. Var försiktig när du använder en pump eller sugslang, så att du inte skadar dig själv eller någon annan.

Genom att följa dessa råd kan du tömma poolvattnet på ett säkert och miljövänligt sätt, samtidigt som du håller poolen i gott skick för framtiden.

Dela:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
Gullberg & jansson

Mest populära

Total alkalinitet pool och spabad
Pool

Poolers Bekymmer

En pool är en underbar tillägg till vilken trädgård som helst. Men det är viktigt att förstå att det kräver mycket arbete